Parkklassen

 • Bouwheer: Lagere School Groenendaal te Merksem

 • Architect: HUB Architects

 • Hoofdaannemer: Thys Bouwprojecten

Photo credits: HUB Architects

 

CLT-S is een onderaannemer ruwbouwstructuur. CLT-S voorziet het productie design, de engineering en de montage van CLT, LVL of Gelamineerd hout. Het ontwerp en engineering gebeuren in samenspraak met het bouwteam bestaande uit bouwheer, architecten en studiebureaus stabiliteit, technieken en akoestiek.

CLT-S heeft een exclusieve partnership met Stora Enso voor de BeNe markt voor de belevering van CLT en LVL. Stora Enso is wereldwijd de grootste producent van CLT.

 

© 2020 CLT-S NV