MundoA

Bio-ecologisch passief kantoorgebouw

Borgerhout

BOUWHEER

Ethical Property Europe NV

LOCATIE

Borgerhout,

België

ARCHITECT

B-architecten NV

HOOFDAANNEMER

THV

D'Hulst - Van Rymenant

Thys BP

JAAR

2018

380 m³

2156 m²

CLT / houtproducten

21,27 ton

CO2 uitstoot bij productie & transport.

 149,14 ton

CO2 gecapteerd in gebruikte bomen.

704,63 bomen

Zijn gebruikt in dit project.

1,72 minuten

Voor teruggroei gebruikte bomen  in de duurzaam beheerde Oostenrijkse bossen.

120 dagen

Constructietijd met 4 mensen.