Duurzame partner voor ecologische bouwoplossingen

2019-2020
BOUWEN AAN VLAANDEREN jaarboek voor de bouw

De bouwwereld staat voor een aantal grote uitdagingen. Hoewel het vandaag hoogconjunctuur is, kunnen aannemers er niet van genieten door de grote foutenlast die gepaard gaat met klassieke bouwmethodieken. “Het gebruik van CLT kan heel wat problemen voorkomen en heeft dan ook een enorm potentieel”, weet specialist ter zake CLT-S.
Tekst en beeld CLT-S

BAVL JB 2019 CLT-S.jpg

BMW Artville in Knokke-Heist.

CLT staat voor Cross Laminated Timber of kruislings verlijmd hout. Planken van duurzaam beheerd dennenhout worden zijdelings verlijmd tot ‘single layers’, die vervolgens kruislings op elkaar gelijmd worden met behulp van formaldehydevrije lijm, zodat de vezelrichtingen van de single layers telkens dwars op elkaar liggen. Dit proces genereert een vormvast ‘master panel’, dat kan worden bewerkt met een CNC-machine (versnijden, frezen, boren …). De panelen zijn geschikt voor de realisatie van vloeren, wanden en andere dragende elementen en hebben naargelang hun dikte en samenstelling andere draagkrachtige eigenschappen.

Doordat kruislaaghout  vormvast is, zijn minder interessante eigenschappen zoals krimp en dilatatie dwars op de vezelrichting van het hout uitgesloten. Vandaar dat CLT ook geschikt is voor bredere toepassingen zoals hoogbouw. Het kan de volledige traditionele draagstructuur van een gebouw vervangen (woningen, kantoren, woon-zorgcentra, studentenhuisvesting, hotels, scholen, winkels,  industriële complexen …).

Tal van voordelen

Door CLT te combineren met BIM biedt CLT-S een revolutionair antwoord op tal van uitdagingen die de hedendaagse bouwsector moet zien te overwinnen. duurzaam, CO2-negatief en circulair bruikbaar materiaal een exact replica te bouwen van wat virtueel in BIM gemodelleerd wordt. Aangezien het bouwproces zo beperkt wordt tot de montage, zijn de werken tot 60 % sneller klaar. Bovendien is er op de werf minder mankracht nodig.

Via lean bouwen creëert CLT-S een structuur waar andere elementen makkelijker aan kunnen wor-den toegevoegd (ramen, technieken, enzovoort). De gunstige effecten van CLT op de EPB- en iso-latiewaarde zijn inmiddels alom bekend, maar het laat ook toe om te bouwen op minder draagkrach-tige grond en is tevens toepasbaar boven op be-staande gebouwen.

BAVL JB 2019 CLT-S.1.jpg

Doordat kruislaaghout  vormvast is, zijn minder interessante eigenschappen zoals krimp en dilatatie dwars op de vezelrichting van het hout uitgesloten.

Duurzaam en circulair

De CLT-panelen van CLT-S beschikken steeds over een FSC- en PEFC-label. Op die manier is de herkomst van het hout perfect te traceren. Het dennenhout wordt ontgonnen in de Oostenrijkse en Scandinavische bossen, waar bosbeheer al eeuwenlang een wetenschap op zich is. De aangroei van de bossen is steeds hoger dan de afname, waardoor de balans aan het eind van het verhaal positief is. Doordat de bomen gedurende hun levensduur zo veel CO2 capteren en zuurstof produceren, is hout een CO2-negatief bouwmateriaal, zelfs als je de productie- en transportemissies in rekening brengt. De CLT-panelen worden ook allemaal droog ge-monteerd op de werf. Ook kunnen ze in de toekomst gedemonteerd en opnieuw ingezet worden voor andere toepassingen. Binnenkort krijgen alle panelen een RFID-chip, zodat ze niet alleen tijdens de productie en de werken geïdentificeerd kunnen worden, maar eveneens informatie bevatten die kan dienen voor gebouwbeheer en toepassingen na demontage. Zo kan er onder meer nagegaan worden welk type paneel welke lasten heeft gedragen en voor welke toekomstige toepassingen het eventueel nog geschikt is.

BAVL JB 2019 CLT-S.2.jpg

Een kinderdagverblijf uit CLT in Brussel.

BAVL JB 2019 CLT-S4.jpg

De Parkklassen van lagere school Groenendaal in Merksem.

BAVL JB 2019 CLT-S5.jpg

Het Astor-project in Geel.

BAV - LOUWERS MEDIAGROEP bvba
Logo 3.png
Volg ons op social media
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle